Att hjälpa personalen vid uppsägning

business

Ibland minskar orderingången och man har inget annat val än att säga upp delar av sin personalstyrka. Detta är inget som någon arbetsgivare gör med lätthet och det är viktigt att guida sin personal vidare mot nya mål.

Här kan man använda sig av så kallad outplacement som hjälper din personal att hitta en anställning hos en ny arbetsgivare, detta är ett vanligt tillvägagångssätt vid olika neddragningar  i framför allt större företag eller i olika former av offentliga verksamheter. Det kan också vara åtgärder vid exempelvis nedläggning av industrier då kommun, stat och företaget samarbetar och försöker hitta nya företag som vill etablera sig på just den orten för att hitta nya arbetstillfällen. Här kan den tidigare arbetsgivaren tillsammans med bland annat arbetsförmedlingen och företag som arbetar med outplacement hjälpa personalen och omskola dem för att ge dem så bra möjligheter som möjligt för en smidig övergång.

För en del kanske det passar bättre att läsa vidare och man kan erbjuda de anställda bidrag till exempelvis universitetsstudier eller någon annan form av utbildningsprogram. Idag får många anställning hos bemanningsföretag där de har möjlighet att bli inhyrd hos sitt tidigare företag då orderingången stiger tillfälligt eller hitta vägar ut till nya företag.