Kategori: Företagande

Säkerhetsutrustning på kontoret

Att känna sig säker på kontoret är det nog många som gör: Men vet man inte garanterat att det finns utrustning för att hantera en rad olika farliga situationer är denna känsla av säkerhet något obefogad. Här tittar vi på vad ett kontor egentligen behöver för att de som arbetar där ska vara förberedd för…Miljöförbättringar på kontoret

Att ha en bra inomhusmiljö är inget som ska underskattas. Vår omgivning kan ha en ansenlig inverkan på vår sinnesstämning och prestationsnivå. Det är värt att titta en extra gång på hur miljön är på kontoret och om det finns aspekter av den som borde förbättras. Ljuset är en av de första sakerna man bör…Företagets fastigheter

Som företag så är det mycket som man ska hålla koll på och har man dessutom fastigheter som företaget äger och bedriver verksamhet i så gäller det att se över dessa med jämna mellanrum så att inget händer och att de håller det skick som man önskar. De arbetsplatser som företaget har kräver ett visst…Att driva ett byggföretag

Som så många andra så kanske ett intresse skapar chanser och möjligheter till att driva ett eget byggföretag. Det är många som har anlag för detta och man praktiserar detta genom att renovera det egna hemmet och hjälper släkt och vänner när det behövs. Nu kanske det är dags att ta steget och skapa något…Om ljudnivån på arbetsplatser

Det är viktigt att kunna få arbeta i en bra arbetsmiljö. Detta är något som beror på flera olika aspekter, men här tänkte vi specifikt fokusera på ljudnivån och hur denna påverkar arbetare. Man behöver knappast påpeka att en acceptabel ljudnivå beror väldigt mycket på vilket typ av arbete det handlar om. Vad som kan…Köpa din första fastighet

Fastighetsmarknaden är stabil och på uppgång. Vill du ta steget att bli fastighetsägare kan vi ge några tips. Undersök marknaden Bästa är att köpa en lokal fastighet som du är nära och kan ta hand om. Du har också bättre koll på värdet i de olika områdena och kan därmed se om ett pris är…Noggrannhet inom företaget

Ibland kräver en del arbeten mer noggrannhet inom företaget än andra. Som företag så gäller det att man är förberedd på allt som kan hända. Det är inte alltid som man kan förbereda sig inför olika saker som händer i företaget utan man kan bli tvungen att köpa in tjänster för att allt ska gå…Den viktiga arbetsmiljön

Vår arbetsmiljö är bland det viktigaste vi har på våra arbetsplatser. En usel arbetsmiljö kan vara farlig för de som arbetar där. Det är lagstiftat om att att företag ansvarar för den arbetsmiljö som finns på arbetsplatsen. Inte bara den fysiska utan även den psykosociala miljö som uppstår på en arbetsplats. Det är viktigt att…Hålla ordning på budgeten

Ekonomi är en viktig fråga för oss alla, det är inte bara vår privatekonomi som är viktig utan även företag måste hålla en viss ordning på budgeten och sköta sina finanser. Det är ryggraden i ett företag att finanserna är sunda och att det sköts på ett adekvat sätt. Företag kan använda sig av redovisningsbyråer…Ta lärdom av andra

Det finns företag och så finns det företag som kanske imponerar lite mer än andra. Som företagare så sneglar vi gärna på hur andra företag arbetar och hur de lyckas. Att ta lärdom av andra och hur det lyckas med sina företag är en smart lösning för många företagare. Det finns många äldre företagare som…