Kategori: Kontor

Säkerhetsutrustning på kontoret

Att känna sig säker på kontoret är det nog många som gör: Men vet man inte garanterat att det finns utrustning för att hantera en rad olika farliga situationer är denna känsla av säkerhet något obefogad. Här tittar vi på vad ett kontor egentligen behöver för att de som arbetar där ska vara förberedd för…



Miljöförbättringar på kontoret

Att ha en bra inomhusmiljö är inget som ska underskattas. Vår omgivning kan ha en ansenlig inverkan på vår sinnesstämning och prestationsnivå. Det är värt att titta en extra gång på hur miljön är på kontoret och om det finns aspekter av den som borde förbättras. Ljuset är en av de första sakerna man bör…



Trivsamma förhållanden på kontoret

Vad är det som gör att du trivs på kontoret, upplever din arbetsplats som trevlig och mår bra i allmänhet när du jobbar? En del faktorer är ganska självklara och uppenbara medan andra inte har uppmärksammats förrän på senare år. I Sverige har sjukskrivningarna ökat bland de arbetsföra i befolkningen och den sämre trivseln och…



Viktiga delar för företagets effektivitet

För att företaget ska gå runt krävs hårt arbeta av alla chefer och anställda. Men även företagets uppbyggnad och verktyg måste fungera optimalt för att det ska gå framåt. Analysera avdelningarna Prata med avdelningschefer och de som arbetar under chefer. Intervjua eller dela ut medarbetarundersökningar som de ska fylla i. Man kan fylla göra det…



Ordning och reda

Att hålla ordning och reda på sitt kontor kan kräva sitt, många gånger så har vi inte den struktur man behöver för att få den ordning man skulle vilja ha vid sitt skrivbord. Sedan måste vi räkna in att vi är olika som människor och en del hittar i sin kaos medans andra behöver verkligen…



Spara tid och pengar med digital dokumenthantering

Trots vår datoriserade värld finns det många företag där pappersdokument fortfarande är en betydande del av verksamheten. Ett exempel är transportbranschen där ett åkeri kan ha tusentals fraktsedlar varje månad och den manuella hanteringen kräver stora arbetsinsatser. När dessutom högarna växer snabbt tar det längre och längre tid att leta reda på den fraktsedel som…