Nischen kan vara det viktigaste för företaget

Nisch är mer än bara ett modeord. Att hitta sin nisch är oerhört viktigt för företag idag, speciellt för nystartade och företag som vill växa i en marknad med hård konkurrens. Nischen ger mer än bara en fördel på marknaden. Den ger också ett fokus till hela verksamheten vilket är speciellt viktigt för nystartade bolag. Det är enkelt att tappa fokus när det är splittrat på för många saker, vilket kan på dagens marknad innebära stora nackdelar, och kanske rent av ett misslyckande av en annars bra affärsidé.

Produkt

Att välja en nisch medför inte bara att fokus läggs på rätt saker utan även att det genom detta fokus gör att företaget kan koncentrera sig på ett speciellt område och bli riktigt bra på det. Expertkunskap och kompetens inom ett område gör det också enklare att nå marknaden och få respekt på marknaden. Ett bra exempel är Parans, ett företag som nischat sig på solljus och som blivit riktigt bra på det de gör tack vare sitt fokus. Det visar att smalare nischer inte nödvändigtvis behöver vara mindre lönsamma.

Annat än produkter

En nisch behöver inte vara en produkt, det kan vara en unik tjänst eller ett unikt sätt att arbeta med en befintlig produkt och/eller tjänst. Ett företag som sticker ut ur mängden har mycket stora möjligheter i dagens samhälle att attrahera investerare, att vara ett mer självklart val hos en kund som söker expertis, och kanske till och med får gratis marknadsföring i tidskrifter och nyheter tack vara sin unika approach till marknaden.

Omändring i företaget

Det behöver inte vara så att det måste vara ett nystartat bolag för att en nisch skall vara aktuell. Att hitta en nisch kan vara ett bra sätt för ett etablerat företag att hitta nya marknader eller nya kunder med en kompetens man besuttit under lång tid men som bara varit en del i organisationen och inte en nischad produkt eller tjänst.

Tänka på problemlösning

Ett sätt att hitta sin nisch är i form av problem som kan lösas. Kan man hitta ett problem många andra har utan någon ideal lösning kan man börja tänka på hur man själv skulle tackla en sådan situation och vad man skulle kunna erbjuda för att andra skulle slippa detta problem. Ibland behövs det något helt nytt, men andra gånger kan man använda något som redan existerar, fast på ett nytt sätt eller inom en ny marknad.

Att stå ut

När det finns många andra inom samma bransch är det ju också viktigt att kunna stå ut från mängden. Det finns så klart många olika sätt att göra detta och inget är nödvändigtvis bättre än någon annat i alla olika situationer. Det gäller bara att hitta det som både fungerar för en själv och som ingen, eller åtminstone väldigt få, andra redan använder sig av.