Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är då ett företag säljer en produkt eller tjänst till den offentliga sektorn. Det uppskattas att det i Sverige görs inköp för omkring 600 miljarder kronor av den offentliga sektorn varje år, vilket gör detta till en väldigt lukrativ men samtidigt konkurrenskraftig marknad.

Vad lagen säger

Alla köp som någon myndighet inom den offentliga sektorn gör regleras genom upphandlingslagstiftningen och specificerar hur en upphandling ska gå till. Reglerna som styr detta bygger på EU-direktiv och är i stora drag lika i alla medlemsnationer. De främsta grundprinciperna baseras på två viktiga koncept: öppenhet och objektivitet.

För att uppnå detta säger bland annat lagstiftningen att den upphandlande myndigheten måste anta det bästa anbudet och alla uppgifter om upphandlingen, vilket inkluderar alla inskickade anbud, måste göras offentliga när upphandlingen är genomförd. Valet av leverantör ska alltså ske på rent affärsmässiga grunder och baseras på vem som kan erbjuda en tjänst till de bästa möjliga villkoren eller den bästa möjliga produkten. När alla har samma chans till att tävla på samma villkor i en upphandling ser man till att processen blir så rättvis som möjligt.

Att lägga ett anbud

För att kunna ha chansen att vinna ett kontrakt med den offentliga sektorn måste man utforma ett anbud. Exakt vad som krävs och därigenom vad  anbudet ska innehålla är information som den upphandlande myndigheten ger ut via de normala kanalerna, detta kallas förfrågningsunderlaget.

När det är så stora summor som kan vara på spel är det inte underligt att många spenderar mycket tid och energi på att se till att de formulerar och skickar in det bästa möjliga anbudet. Det är också anledningen till varför det finns de som har som jobb att hjälpa företag att lägga anbud. Man får ju som sagt inte veta vad andra företag skrivit in i sitt anbud förrän upphandlingen är avklarad och ett kontrakt har givits.