Ta företaget på konferens

Genom att hålla en konferens för dina anställda samlar du dina medarbetare och ibland kunder till ett tillfälle för att föra diskussioner och att utveckla företaget. Är det ett mycket stort företag så blir det ett tillfälle att träffa kollegor inom samma företag men som man vanligtvis inte träffar som kanske jobbar på annan ort eller till och med annat land. Konferensen utförs ofta på annan plats än på företaget och ofta så förenar man nytta med nöje vid en konferens samtidigt som man ofta passar på att ha ganska tunga möten som är viktiga för företagets utveckling.

Utveckla relationer

För ledningen på företaget är det viktigt att arbeta med utvecklande åtgärder såsom att hålla gemensamma möten samt ge kollegor möjligheter att knyta kontakter  inom företaget vilket stärker både individen och företaget. Det är vitt känt att personal som mår bra generar mer pengar till företaget och genom att låt sin personal vara delaktiga i företagets målsättningar och utveckling gör att de känner sig mer engagerade och involverade i företaget.

Konferens resor

Det vanligaste är att företaget åker på resor runt Sverige för att hålla konferensen men det är inte nödvändigt för att hålla en bra konferens utan den kan lika gärna utföras i samma stad. Det är dock viktigt att välja ett bra ställe att hålla sin konferens på, platsen bör vara avsedd för att hålla konferenser av er storlek och kunna möta era önskemål. Vilka kringaktiviteter man har tänk ha under konferensen är också viktig att ta hänsyn till. Har man tänkt koppla av under konferensdagarna så kanske det inte passar med en konferens placerad i en storstad men vill man kombinera med shopping och ute möjligheter för personalen så är det mer passande att hålla till nära eller i en stad. Det kan också vara klokt att köpa hela konferenskonceptet av en anläggning som kan tillhandahålla alla krav man har på att genomföra konferensen. På SDL-airport erbjuder de till exempel en inspirerande och levande miljö om ni väljer att hålla er konferens i Sundsvall. De erbjuder dessutom en hel del populära aktiviteter ni kan utföra under konferensdagarna som till exempel guidade visningar eller att prova på att vara brandman på en flygplats. konferens sundsvall partial

Konferenser kan till viss del vara avdragsgilla för företaget men det kan vara ännu viktigare att kolla så att inte de anställda drabbas av någon form av beskattning vilket skulle vara en tråkig överraskning, du kan läsa mer om det på skatteverkets hemsida.